Różnica między korporacją a firmą

Firma to każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który może być własnością, spółką osobową lub korporacją. Jednym z pierwszych i najważniejszych kroków w zakładaniu firmy jest podjęcie decyzji o jej strukturze. Aby dokonać świadomego wyboru, musisz wiedzieć, jak działają różne struktury biznesowe, a także poznać zalety i wady każdej z nich. Przy podejmowaniu decyzji wskazane jest zasięgnięcie porady prawnika.

Podstawy działalności jednoosobowej

Spółki jednoosobowe i spółki jawne to najczęstsze formy struktury biznesowej i najłatwiejsze do założenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza to firma składająca się z jednej osoby i nie jest uważana za formalną organizację. Z prawnego punktu widzenia ten rodzaj działalności nie istnieje w oderwaniu od właściciela.

Wyłączny właściciel płaci podatki od dochodów z działalności gospodarczej we własnym imieniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za operacje finansowe spółki, w tym spłatę długów biznesowych. Jeśli firma zostanie pozwana, osobiste zasoby właściciela będą zagrożone. Jeśli jako osoba fizyczna planujesz prowadzić działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem, nie będziesz musiał zgłaszać zakładanej nazwy firmy. Jeśli wybierzesz inną nazwę dla swojej firmy, będziesz musiał złożyć wniosek o wydanie przez państwo certyfikatu przybranej nazwy, znanego również jako DBA (prowadzący działalność jako).

Spółki jawne dwóch lub więcej osób

Spółka jawna ma podobną strukturę do jednoosobowej działalności gospodarczej, z tym wyjątkiem, że ta struktura obejmuje dwie lub więcej osób. Każdy wspólnik płaci osobno podatki, korzystając z własnego numeru PESEL lub NIP, ale firma nie istnieje jako odrębny podmiot. W związku z tym zasoby finansowe partnerów biznesowych mogą być zagrożone w przypadku pozwu.

O ile osoby w partnerstwie nie planują używać własnych nazwisk zamiast zakładanej nazwy firmy, partnerzy będą musieli złożyć wniosek o DBA.

Korporacje jako oddzielna osoba prawna

Korporacja to podmiot gospodarczy, który zgodnie z prawem istnieje niezależnie od swojego właściciela (właścicieli). Właściciele korporacji są udziałowcami; ich udział procentowy w firmie jest reprezentowany przez ich akcje lub udziały korporacyjne. Akcjonariusze mogą wybrać radę dyrektorów do zarządzania operacjami biznesowymi lub mogą stworzyć umowę wspólników, która pozwoli im bezpośrednio zarządzać biznesem.

Korporacje są bardziej złożone niż firmy nieposiadające osobowości prawnej. Będziesz musiał rozliczać podatki dla korporacji oddzielnie od podatków osobistych. W większości stanów nie będziesz osobiście odpowiadać za długi korporacyjne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest ani spółką osobową, ani korporacją, ale ma pewne cechy obu. Właściciele mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji biznesowych, jak w spółce, ale LLC oferuje pewną ochronę poszczególnych aktywów swoich właścicieli. Elastyczność LLC sprawiła, że ​​jest to popularny wybór wśród właścicieli firm.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz złożyć zaświadczenie o utworzeniu w biurze Sekretarza Stanu w swoim stanie. Formularz będzie wymagał od Ciebie wyboru, czy Twoja firma będzie zarządzana przez jej członków, czy przez menedżera. Większość stanów umożliwia wypełnienie tego formularza online za pośrednictwem strony internetowej Sekretarza Stanu.

Spółki komandytowe dwóch lub więcej osób

Spółka komandytowa składa się z dwóch lub więcej osób, w tym co najmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza. Szczegóły tej struktury mogą się różnić w zależności od stanu. Sprawy spółki komandytowej prowadzone są na podstawie umowy spółki, którą tworzą wspólnicy.

Umowa nie musi być składana publicznie, ale firma musi złożyć zaświadczenie o utworzeniu. Jeśli chcesz ograniczyć odpowiedzialność komplementariuszy, masz możliwość zarejestrowania się jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sekretarz stanu może dostarczyć te formularze.