Jak wyodrębnić tekst z pliku PDF do programu Word

Adobe Portable Document Format stał się standardem wśród agencji biznesowych i rządowych w zakresie przechowywania i dystrybucji akt. Czytnik Adobe Acrobat PDF jest bezpłatny, ale nie pozwala na edycję dokumentów PDF. Jeśli pracownik lub klient wysłał Ci plik PDF, który chcesz edytować, musisz najpierw wyodrębnić tekst z pliku PDF i wkleić go do edytora tekstu, takiego jak Microsoft Word. Dostępnych jest wiele aplikacji, które pomogą Ci to zrobić, ale najprostszym sposobem wyodrębnienia tekstu z pliku PDF do programu Word jest skopiowanie i wklejenie.

1

Otwórz program Microsoft Word z menu Start lub skrótu na pulpicie. Wybierz nowy, pusty dokument z listy szablonów.

2

Otwórz plik PDF, który chcesz przekonwertować w programie Adobe Reader.

3

Kliknij opcję „Wybierz” na pasku narzędzi programu Adobe Reader u góry ekranu.

4

Kliknij tekst, który chcesz wyodrębnić w pliku PDF. Przeciągnij kursor myszy w dół i nad tekstem, aby go zaznaczyć.

5

Kliknij „Edytuj” na pasku narzędzi Adobe Reader i wybierz „Kopiuj”.

6

Kliknij w dokumencie programu Word w miejscu, w którym chcesz wkleić wyodrębniony tekst, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.

7

Wybierz „Wklej” z menu kontekstowego, aby wkleić wyodrębniony tekst do dokumentu programu Word.

8

Kliknij „Plik” na pasku narzędzi Microsoft Word, a następnie kliknij „Zapisz”, aby zapisać dokument.