5 głównych różnic między korporacją a spółką

Rozpoczynając działalność gospodarczą, jedną z pierwszych decyzji, z którymi trzeba się zmierzyć, jest to, jaki rodzaj działalności należy zarejestrować. Rodzaj działalności, na którą się zdecydujesz, wpłynie na Twoje podatki, odpowiedzialność i sposób prowadzenia firmy. Jeśli nie jesteś pewien, którą strukturę biznesową wybrać, przeanalizowanie pięciu głównych różnic między korporacją a partnerstwem może pomóc Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy.

Struktura korporacji i spółek

Korporacje i partnerstwa różnią się strukturą, przy czym korporacje są bardziej złożone i włączają więcej osób w proces podejmowania decyzji. Korporacja to niezależna osoba prawna należąca do akcjonariuszy, w której udziałowcy decydują o sposobie prowadzenia firmy i tym, kto nią zarządza. Spółka osobowa to biznes, w którym dwie lub więcej osób jest współwłaścicielami.

W spółkach jawnych wszystkie obowiązki zarządcze, wydatki, odpowiedzialność i zyski są dzielone między dwóch lub więcej właścicieli. W spółkach komandytowych komplementariusze dzielą się obowiązkami właścicielskimi, a komandytariusze pełnią jedynie rolę inwestorów.

Koszty rozpoczęcia działalności

Korporacje są droższe i bardziej skomplikowane w tworzeniu niż spółki. Utworzenie korporacji wiąże się z wieloma opłatami administracyjnymi oraz złożonymi wymogami podatkowymi i prawnymi. Korporacje muszą składać umowy założycielskie oraz uzyskiwać stanowe i lokalne licencje i zezwolenia. Korporacje często zatrudniają prawników do pomocy w tym procesie.

US Small Business Administration doradza zakładanie korporacji tylko dużym firmom o ustalonej pozycji, zatrudniającym wielu pracowników. Partnerstwa są mniej kosztowne i prostsze w tworzeniu. Partnerzy muszą zarejestrować firmę w państwie i uzyskać lokalne lub stanowe licencje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność korporacji i spółek osobowych

W spółkach osobowych komplementariusze ponoszą odpowiedzialność za wszystkie długi spółki i zobowiązania prawne. Majątek komplementariuszy może zostać wykorzystany na spłatę długów spółki. Spółki osobowe często zawierają umowy partnerskie określające dokładnie, za jaki procent firmy odpowiada każdy komplementariusz, przy czym odsetek ten może się różnić w zależności od partnera.

Z drugiej strony korporacje nie pociągają osób fizycznych do odpowiedzialności za dług firmy lub zobowiązania prawne. Korporacja jest uważana za odrębny podmiot, dlatego sama korporacja jest odpowiedzialna za przejęcie wszystkich długów i opłat prawnych, a akcjonariusze nie są narażeni na ryzyko utraty majątku osobistego.

Opodatkowanie przedsiębiorstw i spółek osobowych

Spółki osobowe nie muszą płacić podatków biznesowych, ale zamiast tego zyski i straty są „przekazywane” do poszczególnych komplementariuszy, zgodnie z danymi amerykańskiej administracji małych przedsiębiorstw. Spółki osobowe muszą złożyć zeznanie podatkowe, aby zgłosić straty i zyski do Urzędu Skarbowego, a komplementariusze uwzględniają swój udział w zyskach i stratach w zeznaniu. Korporacje są zobowiązane do płacenia podatków stanowych i krajowych, a akcjonariusze muszą również płacić podatki od swoich wynagrodzeń, premii i dywidend. Stawka podatku od osób prawnych jest zwykle niższa niż indywidualna stawka podatku dochodowego, zgodnie z SBA.

Zarządzanie korporacjami i spółkami

Partnerstwa mają prostsze struktury zarządzania niż korporacje. W spółce wszyscy komplementariusze decydują o sposobie prowadzenia firmy. Komplementariusze często przejmują obowiązki zarządcze lub uczestniczą w decyzjach o zatrudnieniu i monitorowaniu menedżerów.

Korporacjami zarządzają akcjonariusze, którzy regularnie spotykają się w celu ustalenia zarządzania i polityki firmy. Akcjonariusze na ogół nie uczestniczą w codziennym zarządzaniu spółką, ale zamiast tego nadzorują menedżerów, którzy prowadzą firmę.