Jak sprawić, by komputer Mac rozpoznał drukarkę bezprzewodową

Mac OS X Mountain Lion automatycznie pobiera i instaluje sterowniki dla nowych drukarek wykrytych w systemie. Korzystanie z drukarki bezprzewodowej w sieci firmowej obniża koszty podłączania wszystkich komputerów do tej samej drukarki, ponieważ nie trzeba kupować kabli i drogiego sprzętu sieciowego dla każdego komputera. Pracownicy mogą wysyłać zadania drukowania bezpośrednio do drukarki bez konieczności fizycznego połączenia przewodowego. Pod warunkiem, że drukarka bezprzewodowa została poprawnie skonfigurowana, możesz dodać ją za pomocą wbudowanej funkcji Print & Scan systemu OS X.

1

Włącz drukarkę bezprzewodową i wykonaj instrukcje wstępnej konfiguracji, aby podłączyć drukarkę do sieci. Drukarki bezprzewodowe mają ekrany, które umożliwiają wybór sieci bezprzewodowej i wprowadzenie hasła sieci, jeśli ma to zastosowanie.

2

Kliknij menu Apple, a następnie wybierz opcję „Aktualizacja oprogramowania ...” To sprawdza, czy nie ma nowszych wersji sterowników i oprogramowania drukarki.

3

Kliknij menu Apple, a następnie „Preferencje systemowe”.

4

Kliknij opcję „Drukowanie i skanowanie” w sekcji Sprzęt.

5

Kliknij przycisk „+”. Wybierz swoją drukarkę z listy Pobliskie drukarki lub kliknij „Dodaj drukarkę lub skaner” na liście opcji, jeśli drukarka nie pojawia się na liście Pobliskie drukarki.

6

Kliknij kartę „Domyślne” i wybierz drukarkę, jeśli jest dostępna. Jeśli drukarka nie jest dostępna, kliknij kartę „IP” i wprowadź adres IP drukarki. Może być konieczne uzyskanie tych informacji od administratora systemu. Pozostałe opcje pozostaw domyślne. Kliknij „Dodaj”.