Jak obliczyć przychody ze sprzedaży w księgowości

Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży w wyniku działalności operacyjnej. Ta działalność operacyjna obejmuje sprzedaż towarów lub usług klientom. Przychód istnieje jako konto znajdujące się w rachunku zysków i strat firmy, zwanym również zestawieniem zysków i strat. Przychody ze sprzedaży mają normalne saldo kredytowe, co oznacza, że ​​kredyt na koncie przychodów ilustruje wzrost sprzedaży. Obliczenie przychodów ze sprzedaży firmy pomaga określić, czy osiągnięto zysk, czy też poniesiono straty.

  1. Określ cenę sprzedaży

  2. Sprawdź cenę sprzedaży każdej jednostki. Cena sprzedaży na jednostkę pomaga firmie określić przychody ze sprzedaży. Firma, która sprzedaje wiele towarów, musi obliczyć cenę sprzedaży każdej jednostki, aby określić przychody ze sprzedaży. Z kolei firmie, która sprzedaje jeden produkt, łatwiej jest obliczyć przychody ze sprzedaży.

  3. Łączna liczba sprzedanych jednostek

  4. Określ liczbę sprzedanych jednostek. Określenie liczby sprzedanych lokali pozwala firmie obliczyć wielkość przychodów ze sprzedaży generowanych z działalności operacyjnej. Firmy, które sprzedają wiele produktów, muszą określić liczbę sprzedanych jednostek dla każdego produktu.

  5. Pomnóż cenę przez jednostki

  6. Pomnóż cenę sprzedaży każdej jednostki przez całkowitą liczbę sprzedanych jednostek. Na przykład firma, która sprzedaje 100 śrub aluminiowych po 1 USD za śrubę, generuje 100 USD przychodów ze sprzedaży. Te obliczenia wskazują przychody generowane przez każdy produkt sprzedawany przez firmę.

  7. Dodaj przychody z produktu

  8. Dodaj przychody generowane przez każdy produkt. Na przykład, jeśli firma ma 10 000 USD przychodów generowanych przez produkt A i 60 000 USD przychodów generowanych przez produkt B, firma ma łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 70 000 USD.

Co to wszystko znaczy?

Po obliczeniu przychodów czas na stworzenie skutecznej strategii. Czy udało Ci się osiągnąć cele sprzedażowe na kwartał lub rok, przekroczyć je lub nie osiągnąć? Ustalaj kwartalne cele i dostarczaj motywacji do osiągnięcia tych celów dla swojego zespołu sprzedaży. Zwiększenie sprzedaży wymaga przemyślanej strategii, spójnych procesów i zmotywowanego zespołu sprzedaży. Analiza obszarów z niedociągnięciami, takimi jak słabe śledzenie potencjalnych klientów i niespójne monitorowanie potencjalnych sprzedaży, daje możliwość poprawy i naprawienia problemów.

Określając metody zwiększania sprzedaży, możesz skalować działalność i rozpocząć prognozowanie wzrostu. Prognozowanie na podstawie obliczeń przychodów upraszcza zatrudnianie na określone stanowiska wymagane do spełnienia wymagań produkcyjnych i usługowych. Strategiczny rozwój w stosunku do sprzedaży zapewnia szczupły i skuteczny model biznesowy.