Jak odwrócić kolory w Photoshopie

Podczas tworzenia grafiki biznesowej lub projektów klienckich w programie Adobe Photoshop może być konieczne odwrócenie kolorów w całości lub w części pliku. Sposób tworzenia transformacji zależy od tego, czy chcesz trwale zmienić kolory w dokumencie, czy też wprowadzić zmianę, która sama w sobie staje się regulowana. Niezależnie od tego, który rodzaj zmiany najlepiej pasuje do potrzeb Twojego projektu, narzędzia i techniki programu Photoshop mogą dostosować się do celu retuszu.

Odwróć warstwę dopasowania

1

Otwórz menu „Okno” i wybierz „Warstwy”, aby wyświetlić panel Warstwy, jeśli nie jest jeszcze widoczny. Użyj narzędzi zaznaczania programu Adobe Photoshop, w tym Marquee, Lasso i Magic Wand, aby dokonać zaznaczenia w celu odwrócenia zamiast odwracania całego obrazu. Jeśli chcesz odwrócić cały obraz, nie potrzebujesz aktywnego zaznaczenia.

2

Kliknij nieoznaczony przycisk „Utwórz nową warstwę wypełnienia lub dopasowania” (przycisk można znaleźć, najeżdżając kursorem na przyciski) u dołu panelu Warstwy i wybierz „Odwróć” z menu rozwijanego, które się pojawi. Program Photoshop dodaje warstwę dopasowania Odwróć do stosu warstw bezpośrednio nad górną warstwą lub warstwą aktywną podczas dodawania dopasowania. Jeśli dokonano zaznaczenia przed dodaniem dopasowania, program Photoshop utworzy maskę warstwy dla warstwy Odwróć, używając wybranego obszaru do zdefiniowania obszaru, w którym kolory zostaną odwrócone.

3

Przeciągnij warstwę Odwróć w górę lub w dół stosu warstw do nowej pozycji. Ponieważ wpływa tylko na warstwy poniżej, jego pozycja w stosie warstw określa jego wpływ na plik.

4

Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift maskę warstwy zastosowaną do warstwy dopasowania Odwróć, aby wyłączyć maskę i zastosować dopasowanie do całego pliku. Kliknij ikonę maski warstwy, aby ponownie włączyć dopasowanie. Wyłącz wskaźnik gałki ocznej przy lewej krawędzi listy warstw Odwróć, aby wyłączyć samą korektę.

Odwróć polecenie za pomocą menu rozwijanego

1

Otwórz menu „Okno” i wybierz „Warstwy”, aby wyświetlić panel Warstwy, jeśli nie jest jeszcze widoczny. Przeciągnij warstwę tła na ikonę nowej warstwy u dołu panelu, powielając warstwę. Jeśli odwracasz złożoną kompozycję, możesz dodać nową warstwę na górze stosu warstw i nacisnąć klawisze „Shift-Ctrl-E”, aby utworzyć scaloną reprezentację całego kompozytu bez naruszania innych warstw poniżej.

2

Użyj narzędzi zaznaczania programu Adobe Photoshop, w tym Marquee, Lasso i Magic Wand, aby dokonać zaznaczenia w celu odwrócenia zamiast odwracania całego obrazu. Jeśli chcesz odwrócić cały obraz, nie musisz dokonywać wyboru.

3

Otwórz menu „Obraz”, znajdź jego podmenu „Korekty” i wybierz opcję „Odwróć”. Program Photoshop na stałe odwraca kolory obrazu, chyba że cofniesz odwrócenie. Naciśnij „Ctrl-I”, aby uzyskać dostęp do polecenia Odwróć z klawiatury.