Jak przywrócić poprzednie wersje pliku Word

Po godzinach pracy nad raportem zamykasz program Word i zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś zapisać plik. Być może otworzyłeś dokument przeznaczony do wykorzystania jako szablon; wprowadziłeś kilka zmian, a następnie zapisałeś plik, nadpisując przy tym szablon. Zanim poświęcisz czas na odtworzenie dokumentu programu Word od podstaw, możesz spróbować odzyskać poprzednią wersję pliku.

Zamknięte bez zapisywania

1

Uruchom pakiet Microsoft Office i kliknij kartę „Plik”. Wybierz „Ostatnie” w lewym okienku.

2

Kliknij „Odzyskaj niezapisane dokumenty” w prawej dolnej części okna. Otworzy się folder Niezapisane pliki.

3

Wybierz plik, który chcesz przywrócić i kliknij „Otwórz”. Dokument zostanie otwarty z paskiem Odzyskane niezapisane pliki u góry.

4

Kliknij przycisk „Zapisz jako” i zapisz plik pod nową nazwą w bezpiecznym miejscu, takim jak pulpit lub folder Dokumenty.

Inne wersje pliku

1

Otwórz zapisany plik programu Word, a teraz chcesz przywrócić jego poprzedni stan.

2

Kliknij kartę „Plik” i wybierz opcję „Informacje”.

3

Wybierz wersję, którą chcesz otworzyć na liście Wersje. Kliknij przycisk „Przywróć” po otwarciu pliku.