Jak uzyskać dostęp do ekranu przywracania ustawień fabrycznych w tablecie Nook

Aby wykonać twardy reset tabletu Nook, musisz najpierw uzyskać dostęp do ekranu przywracania ustawień fabrycznych. Przywrócenie ustawień fabrycznych, zwane również twardym resetem, powoduje wyrejestrowanie urządzenia z Amazon i usuwa wszystkie dane z urządzenia. Przywracane są wszystkie oryginalne ustawienia fabryczne. Jeśli przygotowujesz urządzenie dla innego właściciela, twardy reset to szybki sposób na usunięcie wszystkich danych i ustawień. Dostęp do ekranu przywracania ustawień fabrycznych można uzyskać wewnętrznie z systemu operacyjnego tabletu Nook lub zewnętrznie, naciskając kombinację klawiszy podczas włączania urządzenia.

Wewnętrzny reset do ustawień fabrycznych

1

Naciśnij przycisk „Home” („n”), aby wyświetlić menu szybkiej nawigacji na tablecie Nook.

2

Wybierz opcję „Ustawienia” w menu Szybkiej nawigacji, aby otworzyć menu Ustawienia.

3

Dotknij opcji „Informacje o urządzeniu”, aby wyświetlić ekran przywracania ustawień fabrycznych.

4

Dotknij opcji „Wymaż i wyrejestruj”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

5

Potwierdź czynność, klikając „Wyczyść i wyrejestruj urządzenie”. Wszystkie dane zostaną usunięte z tabletu, a urządzenie zostanie przywrócone do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Zewnętrzny reset do ustawień fabrycznych

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 20 sekund, aby wyłączyć tablet Nook. Poczekaj około 10 do 15 sekund.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „Home” („n”), aby nadal przytrzymywać przycisk zasilania. Ekran miga, a następnie pojawia się komunikat „Touch the Future of Reading”. Komunikat zniknie, a następnie zostanie wyświetlony monit o przywrócenie ustawień fabrycznych.

3

Naciśnij klawisz „Home”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

4

Naciśnij ponownie klawisz „Home”, aby potwierdzić operację resetowania. Tablet Nook zostanie wyrejestrowany z serwisu Amazon i przywrócone zostaną oryginalne ustawienia fabryczne.