Jak wydrukować wiele kopert w programie MS Word

Posiadanie zestawu zadrukowanych kopert to jeden ze sposobów na dodanie odrobiny profesjonalizmu do korespondencji firmowej. Korzystając z funkcji Koperty programu Microsoft Word, będziesz mógł wpisać adres swojej firmy w polu Od, a następnie wpisać dowolną osobę w polu Do. Następnie możesz wydrukować wiele kopii tego samego ustawienia kopert. Kluczem do pomyślnego wykonania tego zadania jest użycie opcji Dodaj do dokumentu programu Word w funkcji Koperty.

1

Kliknij kartę „Korespondencja” na wstążce programu Microsoft Word u góry ekranu.

2

Wybierz „Koperty” na karcie Korespondencja.

3

Wpisz informacje o adresie odbiorcy w polu „Adres dostawy”, a następnie wpisz informacje o adresie nadawcy w polu „Adres zwrotny”.

4

Kliknij „Dodaj do dokumentu” u dołu okna Koperty. Spowoduje to wklejenie informacji z koperty do bieżącego dokumentu programu Word. Akcja umożliwia wydrukowanie wielu kopii koperty; jeśli klikniesz „Drukuj” w tym oknie, będziesz mógł wydrukować tylko jedną kopię.

5

Kliknij menu „Plik”, a następnie kliknij opcję „Drukuj”.

6

Wybierz liczbę kopii, które chcesz wydrukować w polu „Liczba kopii”, a następnie kliknij przycisk „OK”.