Pięć głównych cech korporacji w rachunkowości

Rozpoczynając działalność, dokonuje się wyboru podmiotu gospodarczego, w ramach którego firma jest zorganizowana. Chociaż niektórzy właściciele firm pozostają wyłącznymi właścicielami w ramach DBA, znanej również jako „prowadzenie działalności gospodarczej”, większość właścicieli firm wybiera podmiot, który zapewnia poziom ochrony osobistej odpowiedzialności i pozwala na bardziej zróżnicowane opcje inwestora lub przeniesienie własności. Jednym z najczęściej rejestrowanych podmiotów jest korporacja. Istnieje wiele sposobów identyfikacji korporacji podczas przeglądania ksiąg rachunkowych i ksiąg firmowych.

Wskazówka

Pięć głównych cech korporacji to ograniczona odpowiedzialność, własność akcjonariuszy, podwójne opodatkowanie, ciągłość życia i, w większości przypadków, profesjonalne zarządzanie.

Korporacja ma ograniczoną odpowiedzialność

Korporacja udziela właścicielom ograniczonej odpowiedzialności za długi i procesy wytaczane przeciwko firmie. Oznacza to, że wszelkie pożyczki, karty kredytowe, kredyty hipoteczne lub kredyty odnawialne u sprzedawców są wyłączną odpowiedzialnością firmy. To samo dotyczy wszelkich pozwów sądowych lub roszczeń ubezpieczeniowych przeciwko firmie.

Najlepiej ilustruje to sytuacja, w której firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i ogłasza upadłość; płace, podatki i długi są spłacane, zanim jakikolwiek akcjonariusz zostanie spłacony z pozostałych aktywów, ale udziałowcy nie są zobowiązani do zapłaty za którykolwiek z nich, jeśli aktywa nie wystarczą na spłatę wszystkiego. Wszystkie rozliczenia są wykonywane dla korporacji pod własnym unikalnym numerem identyfikacji podatkowej uzyskanym z IRS.

Korporacja jest własnością akcjonariuszy

Korporacja jest własnością akcjonariuszy. Kiedy korporacja jest tworzona, emitowana jest stała liczba akcji spółki. Akcje mogą być własnością jednej osoby lub wielu akcjonariuszy. Kiedy myślisz o korporacjach publicznych, które sprzedają akcje na giełdach, każda firma ma potencjalnie miliony właścicieli. Akcjonariusze mogą głosować na podstawie liczby posiadanych akcji; im więcej udziałów ma właściciel, tym większą kontrolę ma nad decyzjami firmy.

Rozważ podwójne opodatkowanie

W przypadku mniejszej korporacji podwójne opodatkowanie jest istotną kwestią. Korporacja jest opodatkowana od zarobków na poziomie biznesowym. Kiedy zyski są wypłacane udziałowcom, są one również opodatkowane jako dywidendy. W zależności od całkowitych dochodów i tego, jaka część zostanie przekazana udziałowcom, może to mieć znaczący wpływ finansowy na właścicieli. Należy pamiętać, że istnieją dwa typy struktur korporacyjnych, korporacja C i korporacja S. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą zdecydować, że S-corp będzie przekazywać przychody bezpośrednio właścicielom, aby złagodzić podwójne opodatkowanie.

Korporacje mają własną długość życia

Korporacja jest własnym podmiotem, co oznacza, że ​​jej żywotność kończy się dopiero wtedy, gdy zarząd i właściciele głosują za rozwiązaniem firmy. Oznacza to, że korporacja wykracza poza żywotność jej ludzkich właścicieli. Akcje są zbywalne w przypadku śmierci lub mogą być sprzedawane i przenoszone z osoby na osobę. Transfery odbywają się za pośrednictwem publicznej giełdy papierów wartościowych lub transakcji prywatnych dla podmiotów niepublicznych.

Przeniesienie akcji jest powodem, dla którego tak duża firma, jak Ford Motor Company i wiele innych dużych korporacji istnieje do dziś, mimo że ich założyciele zmarli dziesiątki lat temu.

Korporacje mają profesjonalne zarządzanie

Właściciele korporacji mogą mieć możliwość głosowania nad decyzjami rady dyrektorów, aby wydać ostateczne dyrektywy, ale akcjonariusze niekoniecznie są menedżerami firmy. Dla wielu małych firm udziałowcem większościowym jest założyciel i główny lider firmy. Jednak każda korporacja może zatrudnić kierownika firmy, jednocześnie czerpiąc korzyści z zysków. Rada dyrektorów głosuje nad głównymi pozycjami budżetowymi.