Jak wpisać symbol znaku towarowego na Macbooku

Kiedy przygotowujesz dokument dla swojej małej firmy, w którym jest mowa o przedmiocie będącym znakiem towarowym, możesz wpisać symbol znaku towarowego na swoim MacBooku; na przykład, gdy piszesz opis jednego ze swoich własnych produktów objętych znakiem towarowym w komunikacie prasowym i chcesz się upewnić, że czytelnicy są świadomi statusu znaku towarowego. Wszystkie MacBooki mają fabrycznie zainstalowany darmowy edytor tekstu TextEdit, a symbol znaku towarowego można wpisać za pomocą prostego polecenia klawiaturowego.

1

Kliknij „Programy” w Docku MacBooka, a następnie kliknij „TextEdit”, aby uruchomić rodzimy edytor tekstu Apple. Pojawi się nowy pusty dokument.

2

Wpisz tekst, który wymaga znaku towarowego.

3

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Opcja”, a następnie naciśnij klawisz „2” na klawiaturze MacBooka, aby wpisać symbol znaku towarowego „TM”.

4

Naciśnij klawisz „Opcja”, a następnie naciśnij klawisz „R”, aby wpisać zarejestrowane „R” w kole w dokumencie.