Jak zaimportować kontakty do telefonu iPhone z pliku CSV

Łatwy dostęp do kontaktów na komputerach i urządzeniach może ułatwić wykonywanie połączeń biznesowych oraz kontaktowanie się ze współpracownikami i współpracownikami, gdy jesteś w podróży. Format CSV (wartości rozdzielane przecinkami) jest łatwo rozpoznawany przez wiele programów do zarządzania kontaktami. Aby zaimportować dane kontaktowe z pliku CSV do telefonu iPhone, należy najpierw zaimportować dane z pliku CSV do programu do zarządzania kontaktami, który jest zgodny z telefonem iPhone. Następnie możesz użyć iTunes do zsynchronizowania danych kontaktowych z programu do kontaktów z iPhonem.

1

Zapisz plik CSV zawierający kontakty na komputerze.

2

Wybierz program lub usługę do zarządzania kontaktami, która będzie synchronizowana z Twoim iPhonem przez iTunes. Do wyboru są Kontakty Google, Microsoft Outlook lub Książka adresowa Yahoo. W razie potrzeby zarejestruj konto, a następnie otwórz program lub uzyskaj dostęp do usługi.

3

Jeśli korzystasz z Outlooka, uruchom aplikację, kliknij menu „Plik”, wybierz „Otwórz” i wybierz „Importuj”. W Kreatorze importu i eksportu wybierz „Importuj z innego programu lub pliku” i kliknij „Dalej”. Wybierz „Wartości oddzielone przecinkami (Windows)”, kliknij „Dalej”, kliknij „Przeglądaj”, znajdź plik CSV na komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go przesłać.

4

Jeśli korzystasz z Kontaktów Google, przejdź do swojego konta Gmail w przeglądarce internetowej, kliknij „Gmail”, wybierz „Kontakty” i kliknij link „Importuj kontakty”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć plik CSV na komputerze i przesłać go do Kontaktów Google.

5

Jeśli korzystasz z książki adresowej Yahoo, przejdź do konta poczty Yahoo w przeglądarce internetowej, kliknij „Kontakty” i „Importuj”. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zlokalizować plik CSV na komputerze i przesłać go do książki adresowej Yahoo.

6

Podłącz iPhone'a do komputera za pomocą obsługiwanego kabla USB do synchronizacji.

7

Uruchom iTunes na swoim komputerze.

8

Kliknij nazwę swojego iPhone'a na lewym pasku bocznym okna iTunes.

9

Kliknij kartę „Informacje” w oknie iTunes.

10

Kliknij „Synchronizuj kontakty z”, a następnie wybierz „Outlook”, „Kontakty Google” lub „Yahoo” z menu rozwijanego (w zależności od używanego programu lub usługi) i kliknij „Zastosuj”.

11

Kontakty zaimportowane do programu do obsługi kontaktów - a także wszelkie inne kontakty zawarte w tym programie - zostaną zaimportowane do folderu kontaktów w telefonie iPhone po zsynchronizowaniu urządzenia z iTunes.

12

Kliknij „OK”, gdy na ekranie pojawi się powiadomienie, informujące, że kontakty zostały zaimportowane.