Jak używać AirPort Express jako przedłużacza Wi-Fi

Możesz skonfigurować routery bezprzewodowe AirPort Express do pracy jako samodzielne urządzenia, łącząc komputery bezprzewodowo z modemem internetowym i innymi urządzeniami sieciowymi. Możesz także użyć wielu urządzeń AirPort, w tym routerów AirPort Express i AirPort Extreme, aby rozszerzyć swoją sieć bezprzewodową w domu lub w biurze.

Konfiguracja Ethernet AirPort Express dla rozszerzenia Wi-Fi

Jeśli masz urządzenie AirPort Extreme lub AirPort Express jako podstawowy router bezprzewodowy, możesz skonfigurować urządzenie AirPort Express do współpracy z nim jako przedłużacz Wi-Fi przy użyciu sieci Ethernet lub Wi-Fi. Łączenie urządzeń przez Ethernet daje zwykle najlepszy efekt.

Aby połączyć się przez Ethernet, zakładając, że masz AirPort Express lub AirPort Extreme, a to urządzenie jest Twoim głównym routerem podłączonym do modemu internetowego, weź dodatkowy AirPort Express i podłącz jego port oznaczony „WAN” do portu oznaczonego „LAN” na główny router. Ogólnie port WAN routera łączy się z urządzeniem, które łączy go z Internetem, podczas gdy port LAN łączy się z innymi urządzeniami lokalnymi. Po połączeniu urządzeń upewnij się, że wszystkie są włączone.

Następnie otwórz Narzędzie AirPort na komputerze. Na komputerze Mac możesz znaleźć ten program, klikając „Idź”, a następnie „Aplikacje” i wybierając folder „Narzędzia”. Na komputerze z systemem Microsoft Windows znajdziesz go w „Menu Start”, klikając „Programy”, a następnie „AirPort”.

Po znalezieniu i uruchomieniu programu podłącz najpierw do routera głównego za pomocą przewodowego kabla Ethernet. W narzędziu AirPort z listy rozwijanej „Udostępnianie połączenia” wybierz opcję „Udostępnij publiczny adres IP”.

Następnie odłącz się od tego routera i połącz się z drugim routerem, którego zamierzasz używać jako przedłużacza. W narzędziu AirPort ustaw „Udostępnianie połączenia” na „Wyłączone (tryb mostu)”, co oznacza, że ​​urządzenie będzie przekazywać ruch do głównego urządzenia AirPort. Upewnij się, że nazwa sieci, ustawienia zabezpieczeń i hasło są ustawione na takie same ustawienia na urządzeniu dodatkowym, jak na urządzeniu podstawowym. Po zakończeniu kliknij „Aktualizuj”.

Konfiguracja Wi-Fi AirPort Express dla rozszerzenia Wi-Fi

Jeśli nie możesz poprowadzić kabla Ethernet między routerami, możesz pozwolić im rozmawiać ze sobą przez Wi-Fi.

Podłącz każde z urządzeń tam, gdzie chcesz, i włącz je za pomocą głównego routera podłączonego do modemu internetowego.

Następnie otwórz Narzędzie AirPort na komputerze. Na komputerze Mac możesz znaleźć ten program, klikając „Idź”, a następnie „Aplikacje” i wybierając folder „Narzędzia”. Na komputerze z systemem Microsoft Windows znajdziesz go w „Menu Start”, klikając „Programy”, a następnie „AirPort”.

Połącz się z głównym routerem przy otwartym narzędziu konfiguracji Apple AirPort, używając opcji „Base Station Chooser” w programie instalacyjnym. Kliknij opcję „Konfiguracja ręczna” i w razie potrzeby wprowadź hasło. Kliknij „Lotnisko”, a następnie „Bezprzewodowe” i kliknij „Utwórz sieć bezprzewodową”. Zaznacz pole „Zezwalaj na rozszerzanie tej sieci” i wprowadź lub potwierdź żądaną nazwę sieci.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją sieć, kliknij „Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej” i wybierz „WPA2 Osobiste”. Wybierz hasło o długości od 8 do 63 znaków. W sekcji „Wybór kanału radiowego” kliknij „Automatycznie”, a następnie kliknij „Aktualizuj”.

Teraz połącz się z drugim routerem za pomocą „Base Station Chooser” w programie instalacyjnym. Kliknij „Konfiguracja ręczna”, następnie „Lotnisko”, a następnie „Sieć bezprzewodowa”. Wybierz opcję „Rozszerz sieć bezprzewodową” w menu „Tryb bezprzewodowy”. Wybierz nazwę sieci, którą ustawiłeś wcześniej i wprowadź hasło, jeśli zostało utworzone. Kliknij „Aktualizuj”.

Dostosuj swoje urządzenia zgodnie z potrzebami, aby zmaksymalizować siłę sieci, gdziekolwiek używasz komputera.