Jak ustawić górny i lewy margines w Dokumentach Google

Możliwość dostosowania marginesów dokumentu zwiększa użyteczność dowolnego edytora tekstu. Marginesy umożliwiają dodanie spacji do górnej, prawej, dolnej i lewej krawędzi dokumentu. Bezpłatna usługa Google do udostępniania dokumentów zawiera wygodny suwak i okno ustawień, które pomaga dostosować marginesy. Jeśli używasz Dokumentów Google do zarządzania dokumentami online, możesz korzystać z tych funkcji w dowolnej przeglądarce, która ma połączenie z Internetem.

1

Uruchom przeglądarkę i przejdź do strony internetowej Dokumentów Google.

2

Kliknij przycisk „Dokumenty”, aby wyświetlić dokumenty.

3

Kliknij dwukrotnie jeden z dokumentów, aby otworzyć okno edycji. Zwróć uwagę na linijkę, która pojawia się u góry strony. Na linijce pojawi się suwak. Jego pozycja oznacza lewy margines dokumentu. Na przykład, jeśli pozycja linijki to „1”, lewy margines dokumentu ma rozmiar jednego cala.

4

Kliknij i przeciągnij suwak, aby zmienić lewy margines dokumentu. Podczas przeciągania tekst w dokumencie również przesuwa się, aby dopasować się do marginesu ustawionego przez suwak.

5

Kliknij przycisk „Plik”, a następnie kliknij „Ustawienia strony”, aby otworzyć okno dialogowe „Ustawienia strony”.

6

Znajdź sekcję „Marginesy”. Ta sekcja zawiera pola tekstowe, które umożliwiają ustawienie górnego, dolnego, lewego i prawego marginesu dokumentu.

7

Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany.