Jak połączyć pocztę internetową GoDaddy z systemem Android

Możesz utworzyć łącze do swoich kont pocztowych GoDaddy Web w dowolnej domenie na urządzeniu z systemem Android na trzy sposoby. Możesz przejść do internetowego narzędzia GoDaddy Workspace w przeglądarce internetowej na Androida, pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację GoDaddy Mobile z Google Play lub skonfigurować standardową aplikację e-mail na Androida z ustawieniami serwera IMAP lub POP3 dla swoich kont GoDaddy . Jeśli skonfigurujesz domyślną aplikację e-mail na Androida z kontami e-mail GoDaddy, możesz zarządzać swoimi kontami GoDaddy wraz z innymi skonfigurowanymi kontami w zintegrowanej aplikacji e-mail na Androida.

Przeglądarka internetowa

1

Stuknij ikonę „Aplikacje” na ekranie głównym urządzenia z systemem Android, a następnie stuknij ikonę „Internet”, aby uruchomić aplikację przeglądarki internetowej.

2

Stuknij wewnątrz paska adresu, a następnie wpisz adres URL logowania do GoDaddy Workspace (patrz łącze w Zasobach). Naciśnij klawisz „Enter”.

3

Kliknij pole wyboru „Zapamiętaj mnie”, aby zapisać swoje poświadczenia w przeglądarce.

4

Wpisz swój adres e-mail i hasło GoDaddy w odpowiednich polach, a następnie dotknij „Zaloguj się”. Skrzynka odbiorcza poczty internetowej GoDaddy otworzy się w przeglądarce.

GoDaddy Mobile

1

Dotknij zakładki „Aplikacje” na ekranie głównym Androida, aby otworzyć menu Aplikacje.

2

Stuknij ikonę „Sklep Play”, aby uruchomić Google Play.

3

Stuknij ikonę „Aplikacje”, a następnie stuknij ikonę „Szukaj”.

4

Wpisz „GoDaddy” (bez cudzysłowów) w polu wyszukiwania. Podczas pisania pojawia się wpis dotyczący aplikacji GoDaddy Mobile. Dotknij wpisu „GoDaddy Mobile”, aby otworzyć ekran szczegółów.

5

Wybierz „Zainstaluj”, a następnie „Akceptuj”, aby autoryzować uprawnienia aplikacji. Aplikacja pobiera się i instaluje na Androidzie.

6

Wskaż „Otwórz”, aby uruchomić GoDaddy Mobile.

7

Wpisz swój adres e-mail i hasło GoDaddy w odpowiednich polach. Kliknij pole wyboru „Keep Me Logged In”, aby zapisać swoje poświadczenia.

8

Wybierz „Idź” lub „Uzyskaj dostęp do swojego konta”, w zależności od dostępnej opcji. Twoja skrzynka odbiorcza GoDaddy otworzy się w aplikacji.

Aplikacja e-mail na Androida

1

Stuknij ikonę „E-mail” na ekranie głównym lub w menu aplikacji, aby uruchomić aplikację E-mail na urządzeniu z systemem Android.

2

Naciśnij klawisz „Menu”, a następnie dotknij „Konta”.

3

Naciśnij klawisz „Menu”, a następnie dotknij „Dodaj konto”. Zostanie otwarty ekran Nowe konto e-mail.

4

Wpisz swój adres e-mail GoDaddy w polu Nazwa użytkownika, a następnie wpisz hasło w polu Hasło. Kliknij „Dalej”.

5

Wybierz opcję „IMAP”, jeśli Twoje konto obsługuje protokół IMAP. W przeciwnym razie kliknij „POP3”.

6

Wpisz ponownie swój adres e-mail GoDaddy w polu Adres e-mail.

7

Wpisz „pop.secureserver.net” (bez cudzysłowów) w polu Serwer przychodzący i „110” (bez cudzysłowów) w polu Port, jeśli wybrano POP3. Wpisz „imap.secureserver.net” (bez cudzysłowów) w polu Incoming Server i „143” (bez cudzysłowów) w polu Port, jeśli w poprzednim kroku wybrałeś IMAP. Kliknij „Dalej”.

8

Wpisz „smtpout.secureserver.net” (bez cudzysłowów) w polu Serwer poczty wychodzącej. Wpisz „80” (bez cudzysłowów) w polu Port.

9

Kliknij pole wyboru „Wymagaj logowania” i ponownie wpisz swój adres e-mail i hasło. Kliknij „Dalej”.

10

Wpisz nazwę konta w polu Nazwa konta, a następnie dotknij „Gotowe”. Twoje konto e-mail GoDaddy jest skonfigurowane. Przetestuj swoje konto, wysyłając i odbierając e-maile z urządzenia z systemem Android.