Jak przełączyć się na stos Microsoft Bluetooth

Stos Bluetooth zawiera sterowniki i oprogramowanie niezbędne do korzystania ze sprzętu Bluetooth. Nawet jeśli komputery Twojej firmy używają innego stosu, na przykład Dell lub Toshiba, może być konieczne uzyskanie dostępu do funkcji, która jest zgodna tylko z oprogramowaniem firmy Microsoft. System Windows może nie wykryć karty, jeśli oryginalne sterowniki zostaną odinstalowane; zamiast tego zaktualizuj sterowniki, aby dokonać zmiany.

1

Kliknij „Start”, kliknij prawym przyciskiem myszy „Komputer” i wybierz „Właściwości”.

2

Kliknij „Menedżer urządzeń” i wybierz „Bluetooth”, aby go rozwinąć.

3

Kliknij nazwę karty, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Aktualizuj oprogramowanie sterownika”. Karta może zawierać nazwę producenta, na przykład „Kontroler Bluetooth firmy Toshiba”.

4

Kliknij „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników”, a następnie „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”. Lista natychmiast zapełni się zgodnymi sterownikami.

5

Wybierz ten z napisem „Ogólny adapter Bluetooth” i kliknij „Dalej”. Uruchom ponownie komputer, jeśli pojawi się monit o zakończenie instalacji.