Jak całkowicie wymazać kartę SD

Jeśli używasz karty SD urządzenia do przechowywania obrazów, plików audio, dokumentów, a nawet wiadomości e-mail, karta SD może zawierać pliki, które są ukryte. Do większości zastosowań wystarczy kliknięcie i usunięcie, ale nie gwarantuje to trwałego usunięcia plików. W niektórych przypadkach proces zdrowienia może przywrócić je do życia. Pamiętaj, aby całkowicie wyczyścić karty SD, aby usunąć poufne informacje.

Jeśli chcesz całkowicie wymazać kartę SD i usunąć zarówno widoczne, jak i ukryte dane, musisz ją sformatować bez korzystania z funkcji szybkiego formatowania. Microsoft Windows poradzi sobie z tym zadaniem, ale do podłączenia karty do komputera potrzebny jest czytnik kart SD.

Karty Micro SD vs SD

Karty Micro SD i zwykłe karty SD służą do tych samych celów, ale mają różne rozmiary. Oba są urządzeniami pamięci masowej, które mają różne wskaźniki pojemności. Zarówno karta microSD, jak i karta SD mogą pomieścić imponującą ilość danych.

Karta SD pasuje do standardowego portu SD w komputerze i działa jako standardowy rozmiar używany przez porty i urządzenia czytające. Aparaty cyfrowe i kamery wideo używają kart SD do przechowywania zdjęć i filmów. Szybko i łatwo przenoszą się do portu komputera, gdzie można uzyskać dostęp do tych informacji.

Karty Micro SD są również popularne szczególnie w aparatach i kamerach wideo. Action i inne małe kamery wideo używają tych kart regularnie. Przenoszenie informacji do komputera pozostaje łatwe. Wersję micro można włożyć do adaptera, który można włożyć do dowolnego standardowego portu karty SD. Masz również możliwość podłączenia większości urządzeń bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB.

Formatowanie komputera do wymazania

Usunięcie plików na komputerze spowoduje tylko ich obcięcie, a nie całkowite usunięcie danych. Musisz sformatować kartę SD, aby całkowicie usunąć wszystko. Na szczęście proces na PC jest bardzo prosty.

Włóż kartę SD do czytnika kart SD. System Windows wykryje kartę SD jako zewnętrzne urządzenie magazynujące i przypisze jej literę dysku. Kliknij przycisk „Start” systemu Windows i wybierz „Komputer”, aby uruchomić natywnego menedżera plików systemu Windows.

Zlokalizuj dysk przypisany przez system Windows do karty SD, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj” z menu rozwijanego. Usuń znacznik wyboru z opcji Szybkie formatowanie, aby upewnić się, że wszystko zostało usunięte. Kliknij „Start”, aby rozpocząć kasowanie i formatowanie karty SD. Może to zająć trochę czasu, w zależności od rozmiaru karty.

Sformatuj kartę SD w systemie MAC

Proces dla systemów MAC różni się od tego na komputerze PC, ale pozostaje bardzo prosty i prosty. Otwórz narzędzie do obsługi dysków, aby rozpocząć proces. Jeśli nie wiesz, gdzie uzyskać dostęp do tej funkcji, przeprowadź wyszukiwanie przez szkło powiększające, aby zlokalizować program.

Śmiało i znajdź kartę SD i kliknij ją w narzędziu do dysków. Kliknij opcję Usuń , aby wyświetlić listę rozwijaną opcji usuwania. W tym momencie większość ludzi po prostu wykona zwykłe usuwanie. Nie spowoduje to trwałego usunięcia wszystkich danych z karty SD.

Kliknij opcję Format, a następnie FAT lub eFAT w zależności od dostępnej opcji. Na koniec kliknij Usuń, aby całkowicie wymazać kartę SD. Proces ten zajmie trochę czasu na pełnych kartach z dużymi plikami wideo i audio. Bądź cierpliwy i poczekaj kilka sekund, aż komputer całkowicie usunie dane z karty SD .