Jak znaleźć linię nad literą N na klawiaturze laptopa

Standardowa technika tworzenia znaków „ñ” lub „Ñ” na klawiaturze polega na użyciu klawiatury numerycznej w celu wstawienia odpowiedniego kodu ASCII. Ta technika staje się trudniejsza lub nawet niemożliwa w niektórych przypadkach, gdy używasz laptopa, który nie ma oddzielnej klawiatury. Istnieje jednak kilka innych opcji wstawiania tych znaków do dokumentów.

Włącz Num Lock

1

Naciśnij klawisz „Num Lock” lub jego odpowiednik na klawiaturze laptopa. Na niektórych laptopach może być konieczne przytrzymanie klawisza „Fn” lub „Shift” podczas naciskania klawisza „Num Lock”. Niektóre laptopy mogą używać różnych kombinacji klawiszy, a niektóre w ogóle nie obsługują trybu Num Lock, w takim przypadku musisz użyć innej metody.

2

Znajdź klawiaturę numeryczną umieszczoną na głównej klawiaturze. Zwykle cyfry pojawiają się małym drukiem na górnej lub przedniej powierzchni klawiszy. Na przykład liczba „4” może być nadrukowana na klawiszu „U”.

3

Przytrzymaj klawisz „Alt”, a następnie wpisz „164” za pomocą klawiatury numerycznej, aby utworzyć małą literę „ñ”, lub wpisz „165”, aby utworzyć wielką literę „Ñ”. Na niektórych laptopach podczas wpisywania cyfr należy przytrzymać klawisz „Fn” i „Alt”.

Skrót do programu Microsoft Word

1

Otwórz dokument Microsoft Word, a następnie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znak.

2

Przytrzymaj klawisze „Ctrl” i „Shift”, a następnie naciśnij klawisz „~”.

3

Zwolnij klawisze, a następnie wpisz „n” lub „N”, aby utworzyć „ñ” lub „Ñ”.

Mapa znaków

1

Kliknij „Szukaj” na pasku paneli, wpisz „znak” w polu wyszukiwania, a następnie wybierz „Mapa znaków” z wyników.

2

Kliknij znak, którego chcesz użyć, kliknij „Wybierz”, a następnie kliknij „Kopiuj”.

3

Wklej znak do dokumentu, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając „Wklej”.

Klawiatura międzynarodowa

1

Kliknij „Wyszukaj” na pasku paneli, kliknij „Ustawienia”, wpisz „język” w polu wyszukiwania, a następnie wybierz z wyników „Zmień metody wprowadzania”.

2

Kliknij „Opcje” obok „Angielski (Stany Zjednoczone)”, a następnie kliknij „Dodaj metodę wprowadzania”.

3

Wybierz listę „Stany Zjednoczone - Międzynarodowy układ klawiatury dotykowej”, a następnie kliknij przycisk „Dodaj”. Zamknij okno Opcje językowe.

4

Kliknij litery „ENG”, które pojawiają się na pasku zadań pulpitu obok zegara, a następnie wybierz układ klawiatury „ENG INTL”.

5

Wróć do dokumentu, w którym chcesz wstawić „ñ” lub „Ñ”.

6

Naciśnij i zwolnij klawisz „~”, a następnie wpisz „n” lub „N.”

7

Kliknij „ENG” na pasku zadań i wybierz „ENG US”, aby przywrócić klawiaturę do normalnego układu.

Skrót do pakietu Microsoft Office

1

Wpisz literę „n” lub „N” podczas korzystania z dowolnej aplikacji pakietu Microsoft Office, takiej jak Word, Excel, PowerPoint lub Outlook.

2

Wpisz cyfry „0303” bezpośrednio po literze. Ta liczba reprezentuje oznaczenie Unicode dla łączącej tyldy.

3

Naciśnij klawisze „Alt-X” na klawiaturze. Cyfry znikają, a litera staje się „ñ” lub „Ñ”.