Jak zalogować się do modemu Comcast

Usługa szybkiego Internetu Comcast jest dostarczana Twojej firmie za pośrednictwem kabla koncentrycznego, który przenosi sygnały telewizyjne i internetowe. Modem Comcast oddziela te sygnały, oferując czyste połączenie internetowe z komputerem lub siecią biznesową. Ten modem może łączyć się bezpośrednio z pojedynczym komputerem lub routerem sieciowym, ale sprzęt Comcast może również łączyć modem i router w jedno urządzenie. Dostęp do modemu lub modemu / routera umożliwia przeglądanie dzienników diagnostycznych i dostosowywanie ustawień urządzenia.

1

Podłącz kabel Ethernet z modemu Comcast do portu Ethernet w komputerze. Jeśli modem łączy się z routerem, odłącz złącze Ethernet od routera i podłącz je do portu Ethernet komputera. Jeśli urządzenie Comcast łączy modem i router, może mieć jeden port Ethernet lub wiele numerowanych portów. Połącz się z dowolnym z tych portów.

2

Otwórz przeglądarkę i wpisz „192.168.100.1” w pasku adresu. Jeśli ten adres nie zostanie rozwiązany, sprawdź w instrukcji Comcast adres IP modemu. Alternatywnie naciśnij „Win-R”, wpisz „cmd” (bez cudzysłowów) i naciśnij „Enter”, aby otworzyć okno wiersza polecenia. Wpisz „ipconfig” i naciśnij „Enter”. Poszukaj pozycji „Brama domyślna” pod listą adapterów Ethernet dla adresu IP modemu.

3

Wpisz swój identyfikator użytkownika i hasło na ekranie logowania. Jeśli nie zmieniłeś danych logowania, wprowadź wartości domyślne. Typowe identyfikatory użytkowników to „admin”, „root” i „User”; popularne hasła to „motorola”, „highspeed”, „w2402”, „icu4at!” i hasło." Jeśli nie możesz się zalogować, wyszukaj prawidłowe dane logowania w instrukcji obsługi urządzenia Comcast.