Jak zmienić kolejność stron w programie Word

Pisanie efektywnego dokumentu biznesowego może czasami przypominać zapasy, zwłaszcza jeśli chodzi o przenoszenie stron w programie Microsoft Word 2010. Podczas gdy Word automatycznie dodaje strony podczas pisania, program naprawdę nie widzi stron, widzi bloki tekstu. Zmiana kolejności stron w programie Word można wykonać, wycinając i wklejając duże bloki tekstu w dokumencie i pozwalając programowi na zmianę kolejności stron podczas wycinania i wklejania. W programie Word 2010 dostępna jest nowa funkcja o nazwie Okienko nawigacji, która zbliża się do upuszczania i przeciągania stron, ale działa to dobrze tylko wtedy, gdy dodano nagłówki do dokumentu.

Użyj okienka nawigacji

1

Kliknij kartę „Widok” w grupie Pokaż, a następnie kliknij pole wyboru „Okienko nawigacji”. Okienko nawigacji pojawi się po lewej stronie ekranu.

2

Kliknij kartę „Przeglądaj nagłówki” w panelu nawigacji. Wygląda jak jedna długa strona. Twój dokument jest podzielony na nagłówki w okienku nawigacji. Jeśli nie przypisałeś stylów nagłówków do swojego dokumentu, zobaczysz tylko dokument i podtytuły.

3

Kliknij nagłówek sekcji, którą chcesz przenieść, i przeciągnij go w nowe miejsce w okienku. Podczas poruszania się po nagłówkach w dokumencie pojawia się czarna linia. Po zwolnieniu przycisku myszy nagłówek i zawarte w nim informacje spadają poniżej czarnej linii, aby zmienić kolejność stron.

Wycinanie i wklejanie klawiatury

1

Otwórz program Word i dokument ze stronami, które chcesz zmienić. Przewiń do strony docelowej, którą chcesz przenieść. Umieść kursor na początku tekstu, który chcesz przenieść.

2

Naciśnij jednocześnie klawisze „Shift-Page Down” na klawiaturze. Spowoduje to wybranie jednego ekranu informacji. Jeśli nie otrzymałeś całego żądanego tekstu, nadal trzymaj klawisz Shift i naciśnij klawisz „Strzałka w dół” na klawiaturze, aby kontynuować wybieranie linii.

3

Naciśnij „Ctrl-X”, aby wyciąć zaznaczenie, a reszta dokumentu zostanie automatycznie zmieniona. Przenieś kursor do obszaru, w którym ma się pojawić nowa strona, i naciśnij „Ctrl-V”, aby wkleić informacje o wycięciu. Program Word automatycznie przesuwa tekst i grafikę w prawo iw dół, aby zrobić miejsce na informacje o wycięciu.

Wycinanie i wklejanie myszy

1

Otwórz program Word i dokument, aby zmienić kolejność. Przewiń do strony, którą chcesz przenieść. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w prawo, aby zaznaczyć całą stronę. Zwolnij przycisk myszy, a strona zostanie podświetlona.

2

Kliknij kartę Strona główna, a następnie kliknij „Wytnij” w grupie Schowek. Twój dokument dostosowuje się do usunięcia informacji.

3

Przewiń do lokalizacji w dokumencie dla wyciętego tekstu i kliknij, aby przenieść punkt wstawiania w miejsce, w którym chcesz umieścić wycięte informacje. Kliknij kartę Strona główna, a następnie „Wklej” w grupie Schowek, aby umieścić wycięte informacje z powrotem w dokumencie.