Rola kierownika operacyjnego

Menedżerowie operacyjni w prawie każdym biznesie to kluczowi pracownicy wyższego szczebla zarządzania, którzy zapewniają firmie maksymalne wykorzystanie potencjału. Mają oczy na wielu obszarach w firmie, zapewniając produktywność i efektywność, jednocześnie dążąc do obniżenia kosztów. Zarządzają innymi kluczowymi liderami w kilku działach i kierują grupami ludzi do wykonywania ich indywidualnych zadań w celu osiągnięcia celów ogólnofirmowych.

Perspektywa z szerszej perspektywy

Ponieważ są oni odpowiedzialni za ogólny dobrobyt operacji firmy, tego typu menedżerowie mają zwykle szerszą perspektywę. Są w stanie określić potrzeby w firmie i łączyć grupy, aby wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Muszą być krytycznymi myślicielami, którzy potrafią analizować sytuacje i podejmować decyzje ukierunkowane na najlepszy interes firmy, a nie interes pojedynczego działu. Może to oznaczać, że muszą również rozwiązywać konflikty powstające między pracownikami oraz ustalać zasady i wytyczne dotyczące wykonywania zadań.

Pod względem umiejętności i zdolności menedżerowie operacyjni potrzebują zdrowego połączenia umiejętności twardych i miękkich. W zależności od branży, menedżerowie mogą potrzebować zdolności mechanicznych i znajomości sprzętu produkcyjnego, ale z pewnością będą korzystać z komputerów i różnych powiązanych programów, w tym narzędzi do zarządzania klientami oraz oprogramowania do budżetowania i księgowości. Muszą także być w stanie skutecznie zarządzać ludźmi, wykorzystując dobre umiejętności słuchania, motywacji i komunikacji.

Nadzór nad informacjami finansowymi i budżetami

Duża część pracy managera operacyjnego polega na nadzorowaniu tworzenia i administrowaniu budżetami w każdym obszarze firmy. Silni liderzy będą regularnie monitorować wydatki iw razie potrzeby ograniczać wydatki działu, aby utrzymać firmę w budżecie. Będą również angażować się w analizę kosztów i korzyści, starając się uzyskać najlepszą cenę materiałów i nadzorować metody produkcji, tak aby produkcja była na najwyższym poziomie wydajności.

Nadzór nad łańcuchem dostaw i zapasami

Kolejnym obszarem nadzoru jest zarządzanie procedurami łańcucha dostaw i śledzenie zapasów. Aby zespoły produkcyjne działały efektywnie, muszą mieć stałe dostawy materiałów. Podobnie, po zakończeniu pracy, gotowe produkty muszą zostać odpowiednio zinwentaryzowane, a następnie wysłane na zewnątrz i w górę łańcucha dostaw do sprzedawców detalicznych lub klientów bezpośrednich. Podczas gdy każdy dział wykonuje swoją konkretną pracę, menedżerowie operacyjni mają na oku cały proces i mogą interweniować i wprowadzać poprawki w razie potrzeby.

Przepływ pracy i personel

Menedżerowie operacyjni dobrze radzą sobie również z wymaganiami kadrowymi organizacji. Współpracują z HR, aby zatrudniać i szkolić nowych pracowników oraz zajmować się kwestiami dyscyplinarnymi. Ponieważ są świadomi potrzeb w każdym dziale, mogą dostosować przepływ pracy i ponownie przydzielać zadania, aby poprawić wydajność operacji.

Kierownicy operacji w różnych branżach

Podczas gdy wszyscy menedżerowie operacyjni wykorzystują różnorodne umiejętności do wykonywania swojej pracy, niektórzy, szczególnie w dużych firmach, mogą specjalizować się w określonej dziedzinie i skupiać się na określonym dziale. Na przykład osoba z dużym doświadczeniem w zakresie zasobów ludzkich może zostać kierownikiem operacji HR, nadzorując cały dział. Niektóre z ich konkretnych obowiązków mogą obejmować:

  • Twórz i zarządzaj budżetem działu
  • Określ zasady firmy i wdrażaj szkolenia
  • Monitoruj wewnętrzne systemy HR i zapewniaj zgodność
  • Nadzoruj cele rekrutacyjne i tworzenie opisów stanowisk
  • Bądź na bieżąco z trendami w zatrudnieniu, kwestiami prawnymi i najlepszymi praktykami
  • Kup oprogramowanie lub inne narzędzia zwiększające wydajność działu

Zarządzanie w małej operacji

Jeśli firma jest szczególnie mała lub oferuje usługę, a nie wytwarza produkt, terminologia dotycząca tej roli może być nieco inna. Kierownik biura będzie zazwyczaj pełnił podobne funkcje, nadzorując ogólne funkcjonowanie operacji biznesowych, w tym finanse, personel, politykę, marketing i wyznaczanie celów. Niezależnie od tego, czy firma jest duża, czy mała, pozycja nadal jest kluczowa dla ogólnego sukcesu firmy.