Jak sprawić, by program Microsoft Word przestał usuwać podczas pisania

Komputer ma dwa różne tryby pisania - tryb wstawiania i tryb nadpisywania. Ten pierwszy jest trybem domyślnym i działa tak, jak można się spodziewać, z tym, co wpisujesz, wstawianym w miejscu kursora tekstowego, zastępując istniejący tekst. Ten ostatni zastępuje tekst zamiast go przemieszczać, skutecznie „wpisując go”, jak sugeruje nazwa. Możesz przełączać się między tymi dwoma trybami, naciskając klawisz; jeśli myślisz, że nigdy nie użyjesz trybu nadpisywania, możesz go na stałe wyłączyć w programie Microsoft Word.

1

Naciśnij klawisz „Ins”, aby wyłączyć tryb nadpisywania. W zależności od modelu klawiatury ten klawisz może być również oznaczony jako „Wstaw”. Jeśli chcesz po prostu wyłączyć tryb nadpisywania, ale zachować możliwość jego ponownego włączenia, gotowe. Jeśli chcesz trwale wyłączyć to w programie Word, aby nie aktywować go przypadkowo, przejdź do następnego kroku.

2

Wybierz kartę „Plik”, kliknij „Opcje” i wybierz kartę „Zaawansowane”.

3

Usuń zaznaczenie pola wyboru „Użyj klawisza wstawiania, aby sterować trybem zastępowania”, a następnie kliknij przycisk „OK”. Robiąc to, upewnij się, że pole wyboru „Użyj trybu nadpisywania” jest również wyłączone, w przeciwnym razie utkniesz w trybie nadpisywania.