Jak znaleźć swój adres IP, podstawowy DNS i domyślny router

Jeśli rozwiązujesz niektóre problemy z siecią w biurze, a niektóre komputery są podłączone do routera, możesz potrzebować adresu IP każdego komputera, jego podstawowego serwera DNS i domyślnego adresu IP routera. Domyślny adres IP routera, nazywany również bramą, to adres IP routera, który jest używany przez komputer do łączenia się z odpowiednim routerem. Nie musisz kupować ani pobierać oprogramowania innych firm, aby znaleźć te informacje.

1

Naciśnij „Windows-X”, aby otworzyć menu Narzędzia systemu Windows i wybierz z menu „Wiersz polecenia”, aby otworzyć narzędzie wiersza polecenia.

2

Wpisz lub wklej polecenie „ipconfig / all” (bez cudzysłowów) do wiersza polecenia i naciśnij klawisz „Enter”, aby je uruchomić i uzyskać szczegółowe informacje o sieci.

3

Znajdź adres IP komputera w polu „Adres IPv4”.

4

Znajdź podstawowy adres IP serwera DNS w polu „Serwery DNS”.

5

Zlokalizuj adres IP domyślnego routera w polu „Brama domyślna”.