Jak powstrzymać Avast przed blokowaniem witryn internetowych

Avast, rozwiązanie zabezpieczające zaprojektowane w celu ochrony danych biznesowych i komputerów przed większością typów cyberataków, wykorzystuje zestaw modułów do skanowania różnych części systemu. Jeden moduł, Osłona WWW, jest przeznaczony do skanowania odwiedzanych witryn internetowych i blokowania wykrytego złośliwego kodu. Czasami Avast blokuje legalne witryny internetowe. Aby ominąć Avast i odwiedzić zablokowaną witrynę internetową, musisz wyłączyć moduł Osłony WWW lub dodać witrynę do listy wykluczeń. Niektóre strony internetowe mogą być niebezpieczne, więc Twój komputer i dane są zagrożone, gdy moduł jest wyłączony.

Wyłączanie Osłony WWW

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Avast” w prawym dolnym rogu ekranu (na pasku zadań) i z menu kontekstowego wybierz opcję „Otwórz interfejs użytkownika Avast!”.

2

Kliknij opcję „Osłony czasu rzeczywistego” w panelu nawigacji po lewej stronie, aby wyświetlić wszystkie moduły.

3

Kliknij moduł „Ochrona WWW” po lewej stronie, aby wyświetlić jego ustawienia w prawym panelu.

4

Kliknij przycisk „Zatrzymaj”, aby wyłączyć Osłonę WWW.

5

Wybierz „Zatrzymaj na 10 minut”, aby na krótko zatrzymać osłonę lub kliknij „Zatrzymaj na stałe”, aby trwale zatrzymać moduł.

6

Kliknij „Tak”, aby potwierdzić akcję i wyłączyć moduł.

7

Odwiedź strony internetowe, które zostały zablokowane przez Avast. Po zakończeniu przeglądania uruchom ponownie moduł Osłony WWW, klikając przycisk „Start” na ekranie ustawień Osłony WWW, na którym wcześniej kliknięto przycisk „Zatrzymaj”.

Dodawanie witryn internetowych do listy wykluczeń

1

Kliknij dwukrotnie ikonę „Avast” na pasku zadań, aby otworzyć interfejs użytkownika.

2

Kliknij kartę „Osłony czasu rzeczywistego” po lewej stronie, a następnie kliknij element „Osłona WWW”.

3

Kliknij przycisk „Ustawienia eksperta”, aby otworzyć okno ustawień Osłony WWW.

4

Kliknij „Wykluczenia” po lewej stronie.

5

Kliknij raz w polu „wprowadź adres” w sekcji „URL-e do wykluczenia” i wpisz adres URL witryny.

6

Kliknij przycisk „Dodaj”, aby dodać witrynę do listy wykluczeń.

7

Dodaj wszystkie strony internetowe, które chcesz odwiedzić i kliknij „OK”, aby zapisać nowe ustawienia i zamknąć okno.