Jak określić nazwę czcionki w pliku PDF

Kiedy musisz zidentyfikować czcionkę w pliku PDF, sprawdź szczegóły tego stałego układu i unikaj czasochłonnego zgadywania. Każdy plik PDF zawiera właściwości dokumentu określające nazwy czcionek, typów czcionek i kodowania. Adobe Reader, bezpłatna przeglądarka plików PDF, umożliwia przeglądanie tych szczegółów PDF. Na przykład, jeśli planujesz serię wydań biuletynów, zastosowanie tej samej czcionki Arial może zapewnić spójny wygląd dla czytelników.

1

Otwórz plik PDF w przeglądarce plików, takiej jak Adobe Reader.

2

Kliknij menu „Plik”.

3

Kliknij „Właściwości”, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości dokumentu i kliknij kartę „Czcionki”, aby wyświetlić alfabetyczną listę czcionek w panelu.

4

Kliknij przycisk „+” w panelu, aby rozwinąć listę szczegółowych informacji o każdej czcionce, takich jak typ i kodowanie. Kliknij przycisk „-”, aby zamknąć tę listę.

5

Kliknij „OK”, aby zamknąć to okno dialogowe.