Jak wejść do trybu administratora na komputerze

Konto administratora to najpotężniejsze konto dostępne w systemie Windows 7; umożliwia pełny dostęp do trybu administratora, dając możliwość dokonywania zmian nie tylko na własnym koncie użytkownika, ale także na innych kontach użytkowników na tym samym komputerze. Jako właściciel firmy możesz przyznać sobie dostęp do konta administratora, aby mieć pełną kontrolę nad codziennymi operacjami komputerów w firmie. Domyślnie system Windows 7 wyłącza konto administratora; jednak istnieją dwa sposoby ponownego włączenia konta administratora: za pomocą narzędzia do zarządzania komputerem lub wiersza polecenia.

Zarządzanie komputerem

1

Otwórz menu Start.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Komputer”. Wybierz „Zarządzaj” z wyskakującego menu, aby otworzyć okno Zarządzanie komputerem.

3

Kliknij strzałkę obok opcji Użytkownicy i grupy lokalne w lewym okienku.

4

Kliknij dwukrotnie folder „Użytkownicy”.

5

Kliknij „Administrator” na środkowej liście.

6

Kliknij „Więcej działań” na liście Działania. Wybierz „Właściwości” z wyskakującego menu.

7

Kliknij pole obok „Konto jest wyłączone” na karcie Ogólne, aby usunąć zaznaczenie z pola. Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”, aby aktywować konto administratora.

8

Kliknij opcję „Administrator” w środkowym panelu okna Zarządzanie komputerem. Kliknij opcję „Więcej czynności” po prawej stronie okna, a następnie opcję „Ustaw hasło”. Kliknij „Kontynuuj”.

9

Wprowadź hasło do konta administratora w obu polach hasła. Kliknij OK."

10

Otwórz menu Start. Kliknij strzałkę obok „Zamknij” i kliknij „Wyloguj”.

11

Kliknij „Administrator” i wprowadź hasło administratora, aby zalogować się do konta administratora.

Wiersz polecenia

1

Otwórz menu Start.

2

Wpisz „cmd” bez cudzysłowów w pasku wyszukiwania u dołu menu Start.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy „cmd.exe” na liście wyników wyszukiwania i wybierz „Uruchom jako administrator”.

4

Wpisz frazę „administrator użytkownika sieciowego / aktywny: tak” bez cudzysłowów w wierszu polecenia. Naciśnij „Enter”, aby włączyć konto administratora.