Jak odzyskać elementy ze schowka w systemie Android

Urządzenia mobilne są przydatne do wykonywania zadań związanych z pracą w podróży, ale mogą być trudne do ustalenia po raz pierwszy, jeśli jesteś przyzwyczajony do korzystania z komputera. Android może wycinać, kopiować i wklejać tekst, a system operacyjny, podobnie jak komputer, przesyła dane do schowka. O ile nie używasz aplikacji lub rozszerzenia, takiego jak Clipper lub aNdClip, aby zachować historię schowka, jednak po skopiowaniu nowych danych do schowka stare informacje zostaną utracone.

1

Uruchom aplikację docelową, do której chcesz przenieść zawartość schowka. Wybierz odpowiednie pole tekstowe.

2

Naciśnij i przytrzymaj obszar tekstowy, aż pojawi się okno dialogowe.

3

Naciśnij „Wklej”, aby pobrać dane ze schowka.